Галерија Кирка (рецензије)

Нови роман Драгише Калезића

У издању КУД „Диоген” из Сурчина Драгиша Калезић је објавио роман „Галерија Кирка”, као свој нови допринос вишеслојној наративној фантастици у чијем средишту је танана приповест о „мушко женским половинама” и лавиринтима љубоморе. У „Галерији Кирка” преплићу се фантастично и стварно, митско и савремено. Калезић нас на особен начин уводи у свет пишчеве имагинације, али и успева да нас непрестано држи у уверењу да је реч о причи реалној и кад је она фантастична.

Аутор нам је уприличио и разговор између главног јунака и писца романа у којем се „јунак наљутио на писца незадовољан што га није створио бољим и што му није доделио лепшу и часнију улогу” „Ви писци свагда нешто заверенички чарате у сумраку, снујете, мотате и размотавате… А шта ви у том погледу дајете онима које стварате? Стегу, само стегу”, пише између осталог, у роману којег краси и Калезићев добро познати истанчани језик приповедања. У основи „Галерије Кирке“ је ауторов раније (2007) објављени роман „Адреса беше моја

Б. Радивојша

ОДЛУКА ЖИРИЈА

Награда „Данко Поповић“ Драгиши Калезићу

Жири за доделу књижевне награде „Данко Поповић“, у саставу Марко Недић, председник, Јован Делић и Александар Јовановић (чланови), детаљно је разматрао књижевну продукцију објављену у 2019. години у жанровима које је неговао Данко Поповић. Критички анализирајући ужи избор књига приповедачког и романескног жанра предложених за награду, Жири је на завршном састанку, одржаном 14. августа 2020. године, једногласно одлучио да награду „Данко Поповић“ за 2019. годину добије

ДРАГИША КАЛЕЗИЋ за роман ГАЛЕРИЈА КИРКА

(издавач КУД „Диоген“, Београд)

У најужем избору за награду биле су и књиге приповедака Анђелка Анушића Легенда о в(ј)етром вијанима (Удружења књижевника Републике Српске, Бања Лука) и Милана Мицића Дан који је стао да се одмори (РТС издаваштво, Београд).

Изазовном садржином, особеним прозним поступком и стилском оствареношћу Калезићева Галерија Кирка укључује се у најизразитију развојну линију савремене српске књижевности. Тематска основа романа, потрага током једног спарног летњег дана за београдском галеријом у којој треба да се отвори изложба слика, својим подтекстом наговештава неизвесност данашњег времена и његових поремећених општих вредности, и на убедљив литераран начин преноси се на жанровску и значењску сложеност текста. Његови различити интонативни нивои, од фантастичних, ониричких и поетичких, преко ерудитских и алегоријских, до фиктивнореалистичких, критичких и иронијских, складно су укомпоновани у поступно развијан ток загонетног сижеа романа, са ефектно изведеним завршетком. Сликовитом нарацијом, допуњаваном садржајним дијалозима и асоцијацијама културноисторијске природе, аутор је исписао меланхоличну романескну причу о отуђености и духовној и емотивној противречности данашњег времена.

У Аранђеловцу, 14.8.2020.

Чланови жирија:
Јован Делић
Александар Јовановић
Марко Недић

МЕЛАНХОЛИЧНИ СТВАРАЛАЦ КАО ЗЛИ ДЕМИЈУРГ

НОВА ЗОРА, број 68, зима 2020. Александар Јовановић

Читалац најновијег и награђеног романа Драгише Калезића Галерија Кирка[1] споро, и у исти мах, с напором, улази у његову причу и његов свет. Смисаони густи текст захтева непрестану читаочеву пажњу и усредсређеност, не допуштајући му ни на тренутак да предахне. Романескна збивања, која се одвијају у једном колико реалном, толико и помереном свету, митске, књижевне и културне асоцијације, унутарњи монолози, монолошко-асоцијативно и есејистичко приповедање којем класична фабула служи да задржи читаоца и његову пажњу, непрестана трвења писца и његовог јунака, алегоријске и ониричке линије – све је то учинило да се кроз овај роман крећемо као кроз библиотеку чије нам се књиге са отвореним странама непрестано нуде и измичу. Упркос томе, реч је о пажљиво рађеној књизи прстенасте композиције, у којој се, у завршној тачки као некој врсти поенте, сустичу њен почетак и завршетак, уводећи све претходно наизглед лабаво повезана поглавља у нужан и мотивисан склад.

За ову прилику, могу се издвојити три романескне смисаоне линије, које су, наравно, међусобно условљене и неодвојиво испреплетане.

Прва од њих, као што смо већ чули у образложењу жирија, прати један дан у животу писца четрдесетих година и његову потрагу да нађе галерију, која зајми и наслов романа, да би отворио некакву сликарску изложбу, о којој и не зна много. У томе току бројним реминисценцијама и подсећањима слажу се коцкице које пре указују на један банални него стваралачки живот. До нас допире прича о његовој ишчезлој породици из даниловградске младости (и симболично ишчезлој, са изгорелом кућом), а сачуваној у трима албумима слика из којих струји дах тихе и свеобухватне меланхолије, еротски сусрети са комшиницом из зграде, избегавање људи, записивање, тачније гомилање материјала у жуту и остале свеске и његово чување за милост уобличења, то јест одлагање пуног стваралачког рада. Слика је то једног аутсајдерског живота на друштвеној маргини, у којој је главни јунак увек и мање и више од онога што стварно јесте.

Атмосфера појачана спарним летњим даном, у којем ствари и догађаји губе јасне обрисе и остају да лебде, никад до краја ухватљиви, води нас ка другој смисаоној линији приче. Не изводећи нас из пишчевог живота, она уводи у свет његове литературе кроз отелотворене сусрете и разговоре са његовим књижевним јунаком. Прича је то, са једне стране, о судбинским божанским љубавима које разара приземна љубомора, о провиђењу и случајностима, о страсти и злочину. Али то је, истовремено, сложена, парадоксално полемичка расправа о односу ствараоца и његовог јунака, препуна логичких обрта, оптужби и осећања кривице.

Две међузависне а одвојене стварности овде су се стопиле у једну, укидајући границу између ликова фикције и реалног лика, који је, опет фикционални лик: фикционални лик романа разговара са фикционалним ликом којег је он створио у свом још непостојећем делу. Упоредо постојање две, а заправо јединствене књижевне стварности, вишеструко је мотивисано, најпре, већ поменутом атмосфером, затим читавим низом мотива: губљењем фотографије, разгледницом са репродукцијом чувене слике Ђорђа де Кирика Мистерија и меланхолија улице, ходањем кроз препознатљиве и померене градске улице, одласком на гробље. Али и пажљиво успостављеним књижевним и културним контекстом: метафизичким својствима Де Кириковог сликарства (посебно оним који се из ове слике исијавају у роман: догађајима и временом изван граница непосредног људског искуства, стварним и утварним бићима која сустижу главног јунака, атмосфером која нас узнемирава и узбуђује), Шекспировим Отелом (чија је драмска радња пресликана на једну од најзначајнијих епизода у роману), Платоновом Гозбом и уопште античким дијалозима (о потреби за љубављу и могућностима разговора и споразумевања), Гетеовог мефистофеловског духа, Булгаковљевим Маестром и Маргаритом (после овог романа, више ни један сусрет са трамвајем, макар и избегнути, не може бити случајан), Кишовим поетичким лозинкама милост уобличења и горки талог искуства (вапијуће неопходни самоскрајнутом писцу) итд. Све то чини да се у роману Галерија Кирка налазимо као у библиотеци из чијих су књига изашли њихови књижевни светови, укрстили се и измешали, чинећи наш пут несигурним и неизвесним, а отварајући нам, заузврат, неочекиване и сложене погледе на књижевност и њену природу[2].

Али, као у сваком вредном делу, и у овом није реч само о књижевности и о поигравању књижевним конвенцијама (којима прибегавају мање талентовани и испразни писци), него о једној тамној и понорној слици света. Свет је то у којем опстојава више паралелних стварности, међу којима човек не може да се разабере и које га лишавају спасоносне извесности. Полазећи од сусрета са наизглед познатим људима, а за које не може знати да ли су случајно ту или су га месецима пратили, или од пријатељстава у које је укључено много тога, а опет мало тога извесног, од нагле појаве и нестанка особа које само он види, преко брисања граница између мртвих и живих, до превођења књижевне  фикције у стварни живот, главни јунак се суочава са застрашујућом сликом претећег и умноженог света.

Шта ту може да учини онај који ствара, шта ту може сама књижевност? Може ли се уопште успоставити поуздана граница између маште ствараоца истањених живаца (како је главни јунак више пута себе описивао) и најпроницљивијих слутњи о устројству света? Књижевност јесте – читамо на страницама овог романа – превладавање наше чежње за свим што нам је у животу ушчезло, од детињства до неостварених могућности (отуда осећање узалудности и меланхолије). Али она јесте – и тако се може разумети овај роман – својеврсно помагање Злом демијургу, додавање још једне паралелне стварности већ постојећим, при чему њен творац-писац помера своје јунаке и њихове судбине по својој логици и без њихове воље. Танка је линија између меланхолије и умножавања зла.

Вратимо се на почетак овог образложења. Читалац споро улази у овај роман, на тренутак можда помишља и да одустане, са сваком новом страницом, он постаје део његовог света, да би, на крају схватио, да изласка и не може бити. Читање књижевних дела може бити исто толико опасан подухват колико и њихово писање.

Јован Делић

РОМАН КОЈИ ЈЕ ПРОГУТАО БИБЛИОТЕКУ

Ово је роман за посвећене, у књижевност добро упућене читаоце; ово је роман и о читаоцу и у славу читаоца. У овом роману су помјерене границе између фиктивног и нефиктивног свијета, па писац разговара са својим књижевним јунацима. Главни јунак и наратор романа је писац Маркони. Четрдесет једна му је година и већ иза себе има „вишедеценијско неговање смисла за нестварност“ или „нестварну стварност“. Отуда су у роману равноправни фиктивни свијет књижевних јунака и свијет наратора, односно писца, што је у свјетској књижевности познато барем од Пирандела (Шест лица траже писца) и Мигуела де Унамуна (роман Магла), а код нас од Иве Андрића (Кућа на осами) и Милорада Павића (Хазарски речник, Предео сликан чајем и друга дела). У разговору наратора-писца и његовог књижевног јунака, при крају романа, писац каже:

„Читалац је тај који ће пресудити шта сам учинио, он је и мој и ваш судија, и то о истом трошку. Читалац ће – данас, сутра, прекосутра – одмерити моћ кључева који ће ме, напокон, одвести у рајски врт или ме бездушно изложити огњу и леду пакла, а вас препоручити памћењу потомства или дубоком забораву.“

Али читаоци „најпре морају располагати могућношћу за сарадњу“, морају бити књижевно образовани и имати развијену имагинацију, односно способност за примање, стварање и разумевање фиктивног свијета. Читалац мора у себи имати и носити цијелу једну живу библиотеку, која непрестано ради и пулсира у његовој свијести, ако хоће да прими фиктивни свијет романа, који може бити, и у овом случају јесте, цијела једна библиотека.

А свака озбиљна библиотека, па тако и Калезићев роман, почиње Библијом и Хомером, не може без Шекспира и Достојевског, призива Гетеа, а посебно Кафку и Кавафија, Рилкеа, Јејтса, Андреја Платонова, Његоша и Андрића. Роман је дијалог с писцима који су „живи“ у истом тренутку и заједно када читалац тај роман чита, без обзира на то што су неки од тих писаца старији од Христа, а други јуче бијаху наши савременици. Роман је један велики разговор у фиктивној библиотеци, а та библиотека може бити, и у овом роману јесте, чак и гробље.

Дијалог, разговор, једна је од кључних ријечи овога романа. Свијет постоји и открива се у дијалогу и кроз разговор. Истина, ако је има, тако се конституише и обзнањује – до ње се долази кроз разговор. Та кључна ријеч – дијалог, разговор асоцира на Платона, па су Платон и његов Аристофан веома живи и упечатљиво провучени кроз овај роман дијалога у славу разговора; роман о двјема половинама које се вјечно траже, и не треба да престану да се траже: роман о љубави, љубомори, убиству, односно смрти; роман о злочину без казне, мада, је понекад казна присутнија својим одсуством, па чак тако бива и увећана. Тако је Калезић причом о љубави, љубомори и смрти успоставио мост према Шекспировом Отелу, а причом о злочину без казне – према Достојевском.

Насловна синтагма Галерија Кирка асоцира у два смјера: на галерију, слике и сликарство, али и на Хомерову чаробницу из Одисеје Кирку – способну да преображава људе чак и у свиње, као што је то учинила и са Одисејевим пријатељима и саборцима, па они, умјесто да уживају у рујном вину, халапљиво и заносно тамане жир. Калезићев јунак, иначе писац, иде градом, као Џојсов Уликс, тражећи галерију „Кирка“, на том путу среће чудесан полусвијет градских аутсајдера, све преображене људе помјерених судбина. Писац галерију „Кирка“ не налази, али све што среће, види и доживљава помјерено је, обезљућено и преображено, тако да је галерија преображених људи и судбина и на улици, и у кафани, и у згради, и на гробљу. Тако је причом о преображају човјека у нешто друго направљен мост од Одисеје, односно од Хомера и његове Кирке, до Кафке и његове новеле “Преображај“, и други – од Итаке, Одисејевог завичаја, дакле опет од Хомера, до Кавафијеве Итаке. Наиме, 15. глава Калезићевог романа има за мото Кавафијеве стихове:

„Итака не постоји,

Постоји само пут до ње.“

Калезићев јунак – писац и наратор то потврђује: галерија „Кирка“ не постоји; постоји само пут према њој и на том путу жртве преображаја невидљиве чаробнице. Киркине свиње и Кафкина буба метафоре су тих преображаја, али и синегдохе  могућих преображаја и унижења човјека. Тим преображајима је веома блиска, у контексту овог романа, сродност између човјека и црва коју изражава једна реченица Калезићу изузетно драгог Андреја Платонова: „присетих се једне јако мучне реченице јединственог Андреја Платонова, која упућује на то да човек добро наликује црву јер му је, као год и црву, суштина – помрчина.“

Преображај је вјечан процес, па нам Калезићев наратор на почетку треће главе ставља до знања да Кафкина прича “Преображај“ није завршена:

„Још лежим наузнак на плишаном отоману и кроз трепавице посматрам црну бубашвабу како бојажљиво извирује испод великог постера с попрсјем мршавог Франца оштрих провидних ушију, који је стајао прибијен за десно крило врата гардеробног ормара. Нагађао сам да ли ће се усудити да измили и није се усудила, већ се повукла у тмину иза Кафкиних уских леђа. Прича , дакле, још није завршена.“

У свијету Калезићевог романа изузетан значај има сликар Ђорђо де Кирико и његове двије слике: „Носталгија за бескрајем“ и „Меланхолија и тајна улице“. Обје зраче меланхолијом и метафизиком. Није ли цијело трагање Калезићевог наратора за галеријом „Кирка“ у знаку меланхолије и тајни улице. Оно што је наизглед познато – улица којом често пролази показује се тајанственом и необичном. Уз то, разгледница са репродукцијом Кирикове слике “Меланхолија и тајна улице“ испашће у једном важном тренутку за роман из Шекспирове трагедије Отело и изазваће заплет у љубавној драми између Милутина и Софије.

Ово је, дакле, једним својим дијелом и роман о Милутину и његовој љубави са Софијом. У добром дијелу романа писац је слушалац својих упокојених књижевних јунака – свога двојника Милутина и његове несрећне љубави Софије. У подтексту ове трагичне љубавне приче је Платонова Гозба, и Аристофанова бесједа у њој, о вјечном тражењу двију расјечених половина некад самодовољног двополног људског бића. Расјечене половине се углавном узалудно вјечно траже и сасвим ријетко налазе. Софија је пронашла изгубљену дјечачку фотографију наратора романа – неименованог писца, и доживјела је као судбински знак, па је кренула у потрагу за својом другом половином. Препознавши у нараторовом двојнику Милутину суђено лице, пита се да ли је фотографија његова. Добивши потврдан одговор, ступа с њим у срећну и идиличну краткотрајну љубавну везу, која бива разорена љубомором: из Шекспировог Отела испада разгледница од Ђентилеа, кога Милутин доживљава и дешифрује као Софијиног љубавника. Срећна љубав се преображава у пакао љубоморе, због које на суров и бруталан начин страда Софија, а Милутин постаје убица. Полиција расвјетљава злочин, хапси злочинца, али казна изостаје. Милутин је полицији драгоцјенији као уцијењени и вјерни сарадник, него као сужањ или леш.

На почетку дванаестог поглавља романа, односно приче о љубави Милутина и Софије, налази се кратак мото – одломак из старозавјетне „Пјесме над пјесмама“, написан као дистих:

„Јер љубав је јака као смрт,

А љубомора тврда као гроб.“

На тај начин је у Калезићевом роману успостављен низ, односно систем интертекстуалних веза: Стари Завјет, односно „Пјесма над пјесмама“, Шекспиров Отело, Платонова Гозба, роман Ф. М. Достојевског Злочин и казна. Милутин ће инсистирати на томе да он није обичан човјек, јер је убио. На томе инсистира на крају романа у разговору са писцем двојником, док јунак Достојевског Родион Романович Раскољников на почетку Злочина и казне размишља о томе да ли је ваш или Наполеон и да ли је допуштен злочин људима који желе да буду чиниоци у историји; да ли је за добро човјечанства допуштено, или чак пожељно, убити једну злу бабу. На крају романа Раскољников прихвата казну и креће на пут очишћења и избављења, а Калезићев Милутин бира сарадњу са полицијом како би казну избјегао. Зато се Калезићев роман Галерија Кирка може разумјети, барем једним својим дијелом као пародија Злочина и казне, а Калезићев Милутин као пародија Раскољникова.

И Калезићев наратор је у понечем сличан Достојевском. На самом почетку романа он говори о своме стану, с којим се сродио, истичући његову тјескобу – тај стан личи на сандук, као и његова сјећања. Раскољниковљев стан је такође био тијесан као гроб. Калезићев јунак – писац и наратор, излази из свог сандука у Отворени театар града – у велики простор, веома бучни Тхеатрум магнум. На опозицији тијесног унутрашњег простора – сандука и отвореног, великог, бучног позоришта града изграђена је концепција простора овога романа. Дијалог, разговор, такође је заједнички са Достојевским; уосталом, Бахтин је роман Достојевског назвао дијалошким, вишегласним, полифонијским романом. Достојевски је за Калезићевог наратора „обожавани писац“, он „се једном толико разгневио на историју да је констатовао да се о њој може рећи све осим једно – да је разумна“. Судећи по ономе што главни Калезићев јунак види и доживљава на отвореном театру града, разум се повукао са улице и наговјештава се ирационално буктање зла: чувари реда су на улици с аутоматима, али, упркос томе, влада неред и хаос; неко се бацио с висине и погинуо. Све су то знаци ирационалности историје у мрачном огртачу.

Тешка мрља на асфалту, остала од пада самоубице, уистину је „овера духа времена у коме је нас запало да живимо“, људски живот, као и мртво људско тело, изгубили су сваку вредност и поштовање: „униформисане фигуре“ ће позвати „надлежну службу да склони то што се налази на плочнику“ без имена и поштовања.

Драгиша Калезић је ушао у српску књижевност одличном књигом есеја Еденски врт лажи (1973), коју је реактуализовао другим издањем 2008. године. Архетип еденског врта својеврсна је Калезићева опсесија – активирао га је и у роману Галерија Кирка . То показује Калезићеву тежњу ка мисаоности, церебралности прозе, али и ка пародији: еденски врт у наслову Калезићеве књиге есеја Еденски врт лажи, а у роману то име носи један ресторан чија кухиња постаје метафора:

Еденски врт, пред којим се нађох, осветљен и бео, наведе ме да помислим на аветињски брод усидрен у некаквом пристаништу, на кухињу где се припремају ови несхватљиви преображаји!“

Давно је речено да роман гута све. Калезићев роман гута чак и романе, епове, трагедије – цијелу једну библиотеку, успостављајући непредвидљиве асоцијативне везе и односе између писца и дјела у огромном временском распону, постајући истовремено и роман у роману који описује сопствену приповједачку стратегију и артикулише поетичку самосвијест:

„Не радим ништа одређено; нешто белешкарим, доиста, спасавам се и хоћу да кажем да немам никакву конкретну тему коју желим да пошто-пото обрадим, али имам потребу да дам израза неким узбуђењима која ме притискају и, к томе, крхки осећај да се током белешкарења некаква целина образује, без посредовања разума. Тај осећај имам поодавно и стално одлажем да га проверим, да једном пажљиво прочитам све што сам забележио. Само бележим, а бојим се да застанем и осврнем за собом, попут плашљивог ноћног путника који граби кући док му страх дува у потиљак.“

Калезићев писац „квргавог“ романа исписује на почетку своје „квргаве“ жуте свеске, као мото, Кафкине ријечи: „Човек доиста не може живети без трајног поуздања у нешто неуништиво у себи“. При крају романа ће поново активирати овај Кафкин исказ и интерпретирати га као једно од основних поетичких начела овога романа и својих списатељских и животних увјерења, спајајући Платонову Гозбу, односно Аристофанову бесједу у њој, са двјема расјеченим половинама које се вјечно траже, са Кафкиним наведеним ријечима.

Зато је „квргави“ роман нужно и роман о љубави, односно о половинама које се вјечно траже, и које не треба да престану да се траже:

„(…) Ја сам хтео само да подвучем да митске половине не би смеле престати да се траже. Због себе самих, а не стога да би показале како је свет у ком обитавамо ништаван.

Дубока потреба за вишим смислом, за нечим неуништивим у себи на којој је истрајавао Кафка, и даље постоји, а сасвим је друга ствар како се та потреба покушава остварити на уман и прихватљив начин, или на безуман и неприхватљив. Стога, нека свако на свом огњишту упорно и неуморно разгрће сиви и суви пепео у потрази за живом, дубоко запретеном искром живота.“ У томе је и за Драгишу Калезића, не само за његовога јунака, смисао књижевности.

 

Марко Недић

ЕРУДИТСКА ПРОЗА ДРАГИШЕ КАЛЕЗИЋА

Овогодишњи добитник награде „Данко Поповић“, прозни писац Драгиша Калезић, сасвим је атипична личност српске књижевности и књижевног живота друге половине 20. и првих двеју деценија овог века. Почео је као есејиста и прву књигу, Еденски врт лажи (1973), објавио је у том жанру. Следећа његова књига роман Још сам овде појавила се, међутим, пуних седамнаест година после прве, што је било неуобичајено за наше тадашње књижевне прилике. За то време Калезић се на известан начин удаљио од активнијег присуства у београдском књижевном животу, више се дружећи са филозофима, социолозима, сликарима, интелектуалцима широког духовног спектра него с тадашњим новим писцима. Због тога су и његове следеће књиге, с обзиром да више није био у матици књижевних збивања, што код нас тада није било посебно препоручљиво, а није ни сада, наилазиле на мању критичку и медијску рецепцију него Еденски врт лажи, и зато и на мањи оѕив читалаца. Податак о књизи есеја, која је, са сигурношћу се може рећи, била једна од малобројних култних књига тога жанра генерације која је седамдесетих година прошлог века улазила у српску књижевност, незаобилазан је у сваком критичком представљању овог писца зато што је у непосредној вези с врстом приповедачке и романескне прозе коју је писао после ње. Његови романи Још сам овде, Пролазни дом, Адреса беше моја, Безданица, Јама без дна, Гробар, Феофан и још понеко, Дан и нешто од ноћи, и сада Галерија Кирка, такође и збирке приповедака Толстој и гуштер, Људи, сенке, Градитељ, Стопала, Инцидент, Архивар, Приповетке, откривају га као писца који је у непрестаном прожимању најважнијих тема модерне књижевности и модерне филозофије и есејистике 20. века – човекове индивидуалности, идентитета и слободе личности, самоће, морала и отуђења, граничних животних ситуација, трагичног осећања живота, самог смисла постојања. Највећи део тих особина посредно или непосредно пројектован је у његов најновији роман Галерија Кирка, који је, као и неке његове раније књиге, настао веома продуктивним, не само стилским, него и мотивским и семантичким преобликовањем претходних двају романа са истом темом, романа Пролазни дом, и Адреса беше моја.

Који од поменутих појмова су непосредније укључени у нови роман? Најпре необична, нетипична садржина, карактеристична пре за модерни, чак и постмодерни, него за класични роман. Потрага једног београдског писца испуњеног сумњама у властити рад, али и у морално устројство друштва и појединца, за галеријом у којој треба да се отвори сликарска изложба са асоцијацијама на модерног Италијанског сликара Ђорђа де Кирика, почетна је мотивациона нит нарације и један је од важнијих мотива овог романа, истовремено и најближи хоризонту ширих читалачких очекивања. Поред тога је исто тако упечатљив и доживљај градског простора, илустративно сугерисан сусретима и разговорима с књижевним ликовима са градске маргине у једном готово хаотично друштвеном времену. Сликовити наративни портрети појединаца, скитница, поремећених, изгубљених и других типичних ликова такозване стварносне прозе, који у простору града узалудно покушавају да саставе своје личности, представљају веома важну семантичку подлогу за општу атмосферу отуђености, безнађа, трагичног доживљаја стварности и опште противуречности у којој егзистирају јунаци овог романа. Уз њих се наговештавају и својеврсне скице за портрете изабраних интелектуалнијих ликова књиге, у чијим се речима на специфичан начин огледају и јунак романа и његов аутор.

Трећа развојна линија текста јесте сусрет скептичног писца и главног јунака, односно наратора Галерије Кирка са двоје необичних, пред њим наизглед изненада искрслих њених протагониста на централном градском гробљу. Они му саопштавају своје животне приче о међусобном емотивном приближавању и доцнијем трагичном завршетку у љубомори и злочину,  из чега произилазе две важне жанровске  последице књиге. Једна се односи на наговештај емотивно-психолошког заплета тог сегмента романа, друга на његову фантастичку мотивацију. На крају, а и дуж целог текста, посебно постоји видљив његов поетички слој. У њему се главни јунак и наратор, који је по ауторовој замисли практично створио све романескне ликове преселивши их из своје „жуте свеске“ на странице књиге, толико приближио неочекиваним протагонистима са Градског гробља да је могао да води дијалог са њима као да су они његови двојници из стварности а не само из фикције, што у постојећој романескној инстанци у суштини и јесу, један као деструктивни а други као емотивни и идеалистички део његове личности. Преплитање тих мотивских планова и интригантна тематска и жанровска игра у тексту, у којој се огледа противуречна личност главног јунака и морална слика посрнулог друштвеног времена, сижејна је основа тог тока романа, чинећи његову садржину, заједно са осталим наративним јединицама, веома сложеном и изазовном.

Потрага за галеријом са именом грчке чаробнице која је опчинила Одисеја завршиће се сазнањем да та галерија не постоји у стварности и да се симболично крије у самом протагонисти романа, заправо у његовом малом стану „сличном сандуку“, а да се јунакова, односно нараторова потрага за њом у суштини претворила у трагање за његовим властитим не само стваралачким, него и психолошким, интелектуалним, емотивним и моралним идентитетом. Још тачније – то је било трагање за жанровским, поетичким и семантичким идентитетом самог Калезићевог романа. У току тог трагања поновљене су и потврђене изузетно важне, а у поетичком и у аутопоетичком смислу најбитније особине Калезићевог приповедања уопште, па тим и романа Галерија Кирка. Оне су остварене асоцијацијама и интертекстуалним везама са остварењима светске књижевности и филозофије, од Платона и Шекспира (Гозба и Отело), преко Достојевског, Толстоја, Булгакова и Кафке (Злочин и казна, Смрт Ивана Иљича, Преображај, Мајстор и Маргарита) до Кавафија, Јејтса, Сиорана, Камија („Итака“, „Језеро Инисфри“, Кратак преглед распадања, Странац, Мит о Сизифу) и Андрића (код Андрића посебно у разговорима писца као књижевног јунака са Гојом и с ликовима Куће на осами). У подтекст романа уткан је и скривени дијалог с Достојевским и његовим етичким релативизмом и скепсом, као и са алегоријском фантастиком Булгаковљевог романа и аналогијом с позицијом уметника у стварности.

У том изазовном и садржајном сплету асоцијација и аналогија ипак је најпрепознатљивија мотивска веза са Шекспировом драмом Отело и њеним кључним мотивом убиства из љубоморе. Могући нараторов алтер его, активан лик тог тока Галерије Кирка, који својим, а не нараторовим речима саопштава о убиству своје жене и тиме сугерише како превелика доза луцидности, која се у стварности, ако је због нечега, као у случају љубомором обузетог лика, померена из лежишта, што се и у случају кључног јунака романа илуструје и његовим сусретима и разговорима с градским маргиналцима, може претворити у своју супротност, у књижевном тексту постаје изузетно погодно тло за поступак онеобичавања и веома садржајну нарацију. Ту је Калезић између осталог показао колико је као аутор свестан противуречности човековог психичког портрета и његовог етичког несавршенства. Када му се дода мотив изузетно емотивне исповести убијене жене, која своје речи изговара као да је тога часа оживела пред наратором, и мотив њеног неостваривог трагања за својом, платоновски речено, идеалном, савршеном другом половином, којом би до крајних могућности била употпуњена и осмишљена њена личност, онда се тај контраст између идеалистичког и деструктивног у човеку види као успео покушај не само моралног портрета романескних ликова и као једна врста антрополошке равнотеже у роману, већ и као ауторова тежња да своме остварењу, поред фантастичке, с великим разлогом и последицама дода и једну врсту метафизичке жанровске димензије. Делови приче о детињству женског лика умногоме подсећају читаоце на сличан наративни и емотивни контекст ауторовог романа Још сам овде, и они представљају основу за меланхоличну интонацију не само те приче него и романа у целини, каква је, може се лако потврдити, и целокупна Калезићева проза. Уметнички веома успела наративна аналогија са драмском ситуацијом у Шекспировој трагедији показује шта све добар писац може да учини с познатим животним и књижевним мотивом и његовим могућностима у модерној наративној варијанти.

На аналогије с књижевном традицијом у овом роману надовезује се и једна врста двојства књижевних ликова, која управо произилази из поетичког слоја романескног текста. Како је главни јунак у роману и сам писац, он је својим ликовима давао оне особине које је Калезић као стварни аутор био обавезан на два начина да контролише, с једне стране као аутор и, с друге, као романескни лик у улози писца који је створио друге ликове, које је смештао на оптимално место у тексту и додељивао им одговарајућу функцију у њему. Он је зато, из двоструке нараторске позиције, могао да води дијалог са убијеним ликом као да се овај пред њим појавио попут  личности из живота, а не као фиктивни књижевни лик инспирисан фантастиком, сном или делиричним визијама. Из таквих дијалога произилазиле су и многе изјаве поетичке и аутопоетичке природе, које Калезића као писца сврставају међу ауторе модерне интелектуалне и ерудитске прозе, какву су међу нашим писцима често остваривали Исидора Секулић, Иво Андрић, Владан Десница, Меша Селимовић, Борислав Пекић и други аутори.

У чему се још налази модерност Калезићевог поступка? Она је пре свега у начину компоновања романа, у фабулативним токовима и поглављима која могу формирати посебне садржинске и семантичке целине, али које су одреда у функцији постепеног развоја романескне приче и њеног унутрашњег јединства, а то значи и њеног књижевног значења. Оно је такође, поред жанровске сложености, која је омогућавала аутору прелазак из једног типа нарације у другу, из криптореалистичке, на пример, у фантастичку, поетску или иронијску, условљену језичком и стилском оствареношћу текста, оном особином ауторовог стила која је произашла из његовог изразитог осећања за ритам реченице, за њене значењске нијансе, за богатство неосетно укључиване колоквијалне лексике и идиома и за њихова прожимања са ерудицијом, која су мотивисано преношена на главни лик романа. Тако је Галерија Кирка и у жанровском погледу постала још сложенија и изазовнија за будуће тумаче и читаоце.

Овим романом и целокупним својим књижевним делом Драгиша Калезић је потврдио да се с великим разлозима прикључио досадашњим добитницима угледне књижевне награде која носи часно име Данка Поповића.

Драгиша Калезић

РЕЧ НА ДОДЕЛИ НАГРАДЕ

„ДАНКО ПОПОВИЋ“

Милутин, главни лик оглашеног романа Данка Поповића, српског мага приповедања, у разговору малко постранце са својим земљаком, бечким студентом Младеном Јеринићем, занесеним својим студијама, износи неке недоумице, које му не дају мира. Он, тврдокорни ратник, и домаћин за двојицу, неко кога је ратовање већ много коштало по разним основама, настоји да проникне у збивања која су увелико на помолу, о којима ту и тамо плане прича уз ракију и покоју трновиту пошалицу.

Млади Јеринић му дословно, мада благонаклоно додуше, подвлачи: „Не може се о томе судити из сељачког опанка. То су крупна питања историје и политике, твоји су видици скучени.“

Милутину је то тешко пало, а ипак наставља да се повлачи, јер му је јасно да његов саговорник нема ни чеперак зле намере при тиме.

Милутин, сведок збивања, угледни и врли домаћин шумадијски, до краја је на страни оних живућих који историју активно и доследно трпе, а којима се она, учитељица живота, поиграва данас овако, сутра онако, зависно од времена и згоде, како се, где и шта одлучи, и ко стоји иза одлуке. А Младен Јеринић гледа на питања историје и политике као на веома сложена и захтевна. Мора се знати ко смо и шта нам стоји на путу самоодржања.

Кад сам први пут, пре три и по деценије, читао и ишчитавао овај велики српски роман, написан поштено, надахнуто и уверљиво, био сам очаран Милутином до те мере да ме је поступак студента Младена Јеринића коснуо као незрео приговор осведоченом ратнику Милутину, а сад, при другом читању, примио сам њихов разговор за нормалну ствар. Потресло се више пута тло у међувремену на ком се замећу и размећу наши животи, те се о тим могућим новим изазовима доиста не може судити из сељачког опанка… Нужно је проблем разумети до утанчине, да би се на њега сразмерно одговорило.

(Притом Милутина нико не може заборавити ни онда кад није у праву. Данко Поповић, његов творац, крајње умесно и здушно се побринуо да то онемогући. Хвала му на скулпторски обављеном послу).

А што се историје тиче, која нас опседа и опсадира, Андре Жид ју је у неком тренутку видео као дело хипокентаура: дакле интеракцију између човека и коња. У том немирном споју, човек је онај чинилац који снује, а коњ онај који одлучује.

П.С.

Захваљујем члановима жирија што су у моменту одлуке погледали на мене.

С поштовањем, Драгиша Калезић

[1] Роман Драгише Калезића, Галерија Кирка, КУД „Диоген“, 2019, Београд, награђен је наградом „Данко Поповић“ за 2019. годину. Награда је уручена 31. августа 2020. године у Народном музеју у Аранђеловцу. О књизи су говорили чланови жирија: Александар Јовановић, Јован Делић и Марко Недић (председник), а добитник Драгиша Калезић је прочитао своју беседу. Излагање чланова жирија и добитникову беседу дадосмо у овом темату.

Књижевна награда „Данко Поповић“, основана одлуком Управног одбора фонда „Први српски устанак“, од  9. септембра 2011. године, има за циљ да допринесе развоју српске прозе и да негује оно што је најбоље у слободољубивој српској традицији, онако како је предано чинио и сам Данко Поповић. Додељује се, под покровитељством СО Аранђеловац, сваке године за најбољу књигу прозе (роман, књига приповедака) домаћих аутора на српском језику, која је објављена у протеклој години (прво издање)

Досадашњи добитници књижевне награде „Данко Поповић“ су: Воја Чолановић за дело Ода мањем злу (2011), Јован Радуловић за књигу приповедака Сумњива сахрана (2012), Драго Кекановић за приповедачку књигу Усвојење (2013), Владан Матијевић за збирку приповедака Пристаништа (2014), Вуле Журић за роман Република Ћопић (2015), Слободан Мандић за роман Очев нови мандат (2016), Радован Бели Марковић за роман Плава капија (2017), Весна Капор за збирку приповедака Венац за оца (2018), Драгиша Калезић за роман Галерија Кирка (2019).

[2] Иако је наслов романа морао да буде у одређеном митском и културном пољу, онда га је пре требало тражити у просторима Де Кирикове слике и /или Шекспирове трагедије, а не у слободној, и не до краја утемељеној асоцијативности на познату митску грчку чаробницу.

Б. Р.