Сан о другој обали Драгише Калезића (садржај)

Уместо увода (Марко Недић) … 9

­

КРИТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА ДРАГИШЕ КАЛЕЗИЋА

Разобличавање егзистенције (Милоје Петровић) … 23

Смисленост животних тренутака (Душан Т. Стојановић)  … 25

Ка аутентичном лостојању (Мирослав Јосић Вишњић) … 27

Драгише Калезића трагање за смислом (Младен Шварц) … 29

Самом себи (Ђорђије Вуковић) … 35

Еденски врт лажи (Предраг Протић) … 39

Сизифовска утопија (Арчи Скит) … 42

Инерција је опасна (Слободан Кљакић) … 47

Атипично штиво (Срба Игњатовић) .. 50

За клупком душе (Тања Крагујевић) … 53

Раслојавање света и раслојавање свести (Марко Недић) … 56

Фрагменти за Драгишин „Живуљак”  (Мирослав Јосић Вишњић) … 75

Знакови времена (Марко Недић) … 81

Једини дом (Радоман Кордић) … 85

Мотивација и жанровске одлике романа „Пролазни дом“ (Марко Недић) … 100

С оне стране живота? (Ђорђе Писарев) … 124

Милост уобличења (Милан Радуловић) …127

Беспоштедни самопосматрач (Срба Игњатовић) … 134

У сомотима Фантастике (Брана Димитријевић) … 136

Изгубљено и нађено у писању (Јовица Аћин) … 139

Тражење уметничке галерије у роману „Адреса беше моја“ Драгише Калезића (Иво Тартаља) … 144

Ђаволијада у СРЦУ православља (Александар Дунђерин) … 149

О дубинама бездана (Светлана Божић) … 156

Упориште зла (Ратомир-Рале Дамјановић) … 159

Јама као метафора (Радомир Путник) … 168

Фаме око јаме (Радомир Мићуновић) … 171

Шта казују уста таме? (Милан Комненић) … 176

Прича која оверава живот (Радоман Кордић) … 179

Приповест као метатекст (Милица Јефтимијевић Лилић) … 187

Јама у нама (Александар Дунђерин) … 193

Жирију награде „Исидора Секулић“ (Срба Игњатовић) … 199

Потрага за култивисаним читаоцем (Срба Игњатовић) … 201

­

ГОВОРИ

На сајму књига у Херцег Новом (Драгиша Калезић) … 209

На промоцији у Прагу (Драгиша Калезић) … 218

­

РАЗГОВОРИ

Сан о другој обали (Станоје Макрагић) …

Разговор са Драгишом Калезићем (Илија Мисаиловић) 243

Питања и одговори (Драгана Стојановић) .. 259

Пишем како ми падне (Слободан Кљакић) … 278

Из Окриља (Новица Тадић) …

Био-библиографија Драгише Калезића … 295

САН О ДРУГОЈ ОБАЛИ ДРАГИШЕ КАЛЕЗИЋА Приредио: Марко Недић (Зборник, 2016) 978-86-6389-039-8