С краја ка почетку (садржај)

За читаоца … 3

Између страха и жудње … 7

Божји у људској кожи … 91

Није свијет оно што мишљасмо … 121

За писца …139

Смртни смо, шта онда … 161

Мале приче … 179

– таблица … 185
– трн … 187
– гугутке … 201
– капа … 203
– срејин унук … 209
– а опет … 216

О писцу … 247

С КРАЈА КА ПОЧЕТКУ (Записи, 2013) 978-86-83305-89-6