Еденски врт лажи (садржај)

У нарцисовом свету … 5

Легенда о тренутку … 11

Метафизика самоће … 17

Трагом самоубице … 31

Сиренски зов коцке … 55

Еденски врт лажи … 69

Трагање за идентитетом … 78

Самосазнање и аутентично постојање … 83

Свакодневница или неаутентично постојање … 101

Акција и ћутања … 121

О беспућима љубави … 133

Између духа и језика … 143

Мисао о смрти … 147

ЕДЕНСКИ ВРТ ЛАЖИ (Есеји, 1973, 2008) 978-86-906243-2-4