Својства моћи (садржај)

Својства моћи … 5

Записи о надахнућу … 28

Нобел и нобеловци … 58

Милан Ковачевић … 87

Варљиви сјај обећања … 101

Новац квари људе … 106

Шути и рогати … 112

Припитао бих те нешто … 125

Шта би се десило … 179

Белешка о писцу … 193

СВОЈСТВА МОЋИ (Есеји, 2004) 86-906243-0-9