Приповетке (садржај)

Код Шапе на слави … 5

Писмо … 47

Тројка … 81

Повратник … 93

Обојицу сам познавао … 115

Чудан је човек био … 121

О пустоши губитка … 129

Таблета … 135

Чај … 139

Тимонова смоква … 143

Прича без наслова … 147

Шта је Сизиф сметнуо с ума … 171

ПРИПОВЕТКЕ (Приповетке, 2017) 978-86-906243-4-8