Људи, сенке (садржај)

Патике … 5

Стопала … 31

Копита … 85

Куглица … 121

Људи, сенке … 131

Белешка о писцу … 171

ЉУДИ, СЕНКЕ (Приповетке, 2005) 80-7019-245-4