Градитељ (садржај)

Мој обрачун с њима … 5

Штакар… 17

Сећање… 27

Растанак… 33

Веридба … 35

Стари громби …41

Кључ … 61

Градитељ … 75

Белешка о Писцу … 105

ГРАДИТЕЉ (Роман, 2008) 978-86-906243-3-1