Драгиши Калезићу награда „Данко Поповић”

ПОЛИТИКА, Четвртак 20. август 2020.

Награда „Данко Поповић” за 2019. годину припала је Драгиши Калезићу за роман „Галерија Кирка“ (издавача КУД „Диогена”) одлуком жирија у саставу Марко Недић (председник), јован Делић и Александар јовановић.

У најужем избору за награду биле су и књиге приповедака Анђелка Анушића „Легенда о в0)етром вијанима” (Удружења књижевника Републике Српске, Бањалука) и Милана Мицића „Дан који је стао да се одмори” (РТС издаваштва).

Жири је дао и своју оцену: „Изазовном садржином, особеним прозним поступком и стилском оствареношћу Калезићева ‘ Галерија Кирка ‘ укључује се у најизразитију развојну линију савремене српске књижевности. Тематска основа романа, потрага током једног спарног летњег дана за београдском галеријом у којој треба да се отвори изложба слика, својим подтекстом наговештава неизвесност данашњег времена и његових поремећених општих вредности, и на убедљив литераран начин преноси се на жанровску и значењску сложеност текста. Његови различити интонативни нивои, од фантастичких, ониричких и поетских, преко ерудитских и алегоријских, до фиктивнореалистичких, критичких и иронијских, складно су укомпоновани у поступно развијан ток затонетног сижеа романа, са ефектно изведеним завршетком. Сликовитом нарацијом, допуњаваном садржајним дијалозима и асоцијацијама културноисторијске природе, аутор је исписао меланхоличну романескну причу о отуђености и духовној и емотивној противуречности данашњег времена.’