Архивар (садржај)

Архивар … 5

Стари громби … 25

Цвијета је отпрхнула … 43

Штакар … 51

Сећање … 63

Мој обрачун с њима … 69

То је било давно … 79

Тета Аница … 89

АРХИВАР (Приповетке, 2018) 978-86-906243-5-5